SEO analyse laten uitvoeren?

Een goede SEO analyse helpt de huidige situatie in kaart te brengen en de mogelijkheden tot verbetering aan te duiden. Maar wat houdt dat eigenlijk in, zo’n SEO analyse?

We zetten de belangrijkste stappen en onderdelen op een rij. Essentieel is in ieder geval het gebruik van verschillende tools, die de verschillende onderdelen van een goede SEO analyse mogelijk maken.

De SEO tools voor een SEO analyse

Om de analyse op het gebied van SEO uit te kunnen voeren zijn de juiste tools onmisbaar. De tools helpen bijvoorbeeld de huidige technische optimalisatie in kaart te brengen, net als de mogelijkheden om de content optimalisatie te verbeteren.

Ze kunnen aangeven welke backlinks er aanwezig zijn en wat de kwaliteit daarvan is. Er bestaan verschillende waardevolle tools om een SEO analyse uit te voeren. We zorgen er daarmee voor dat we een helder beeld kunnen schetsen van hoe de website er op dit moment voor staat en waar het beter kan.

De onderdelen van een SEO analyse

De daadwerkelijke SEO analyse bestaat uit verschillende onderdelen. Ten eerste richten we ons bijvoorbeeld op de website als geheel en de gebruiksvriendelijkheid daarvan.

Neem contact op!

Dit zorgt voor een goede eerste indruk, aan de hand waarvan we ons vooral kunnen toespitsen op de ervaring bij de bezoeker. Vervolgens analyseren we binnen een SEO analyse de volgende onderdelen:

  • Gebruik van zoekwoorden
  • De interne (link)structuur
  • Techniek van de website
  • On-page optimalisatie
  • Off-page optimalisatie

De combinatie van deze elementen zorgt voor een grondige SEO analyse, aan de hand waarvan we alle belangrijke aspecten in kaart kunnen brengen. De diverse elementen spelen uiteraard op elkaar in, waardoor het van belang is ze zowel afzonderlijk van elkaar als in samenspel te analyseren.

Dit biedt de juiste basis voor een plan om de vindbaarheid te verbeteren, waarbij we zowel kunnen ondersteunen tijdens de implementatie als waarover we vervolgens kunnen adviseren.

SEO bureau inschakelen voor een SEO analyse

Een SEO analyse laten uitvoeren? We werken als SEO bureau dagelijks aan dergelijke analyses, voor een scala aan websites. Dat betekent dat we ervaring hebben binnen diverse branches en de ontwikkelingen beroepsmatig automatisch in de gaten houden.

Direct een SEO analyse laten uitvoeren of meer weten over de tools die we daarvoor gebruiken en de werkwijze die we hanteren? Neem contact op voor meer informatie, we horen graag van je.

Neem contact op!

Neem nu contact met ons op: