Bouncerate

Bouncerate is een benaming voor het percentage van bezoekers dat een website bezoekt en na het openen van de webpagina niet blijft hangen, maar gelijk de webpagina weer sluit.

Een laag bouncepercentage laat zien dat de website aantrekkelijk genoeg is voor bezoekers om de inhoud door te nemen. Google Analytics is een programma dat gebruikt kan worden om het percentage van bezoekers die de site meteen verlaten in de gaten te houden.

Het inzicht in de statistieken kan gebruikt worden om indien dat nodig blijkt te zijn, verbeteringen aan te brengen. Bij de analyse van de gegevens kijkt men onder meer naar de herkomst van de bezoeker en waar naar gezocht is.

Waarom is het bouncepercentage zo hoog?

Er zijn een aantal redenen te bedenken die van invloed kunnen zijn op een hoog percentage van bezoekers die de site weer verlaten. Een van de redenen is bijvoorbeeld dat het te lang duurt voor de website is geladen.

Een snelle laadtijd is belangrijk net als de website snelheid. Bezoekers haken eerder af als de laadtijd te lang is of als de website te traag reageert.

Een bouncerate met een gemiddelde dat tussen 40 procent en 60 procent is gelegen, wordt niet als hoog beschouwd. Het is echter altijd aan te raden om het percentage naar beneden te krijgen.

Optimaliseer de webpagina

Een geoptimaliseerde pagina trekt niet alleen bezoekers aan, maar biedt als het goed is ook kwaliteit en waarde aan bezoekers. Dat heeft weer een positieve invloed op de zoekmachine optimalisatie, want waardevolle inhoud wordt als een ranking factor gezien.

Een hoge bouncerate hoeft niet altijd te betekenen dat een webpagina niet optimaal is, want het is ook goed mogelijk dat bezoekers ergens anders naar op zoek waren en simpelweg op een voor hen ongeschikte website terecht zijn gekomen.

Een gemiddeld bouncepercentage dat tussen 40 en 60 procent ligt is heel gewoon. Voor een blog ligt het gemiddelde bijvoorbeeld tussen 60 en 80 procent en bij webwinkels ligt het gemiddelde doorgaans beneden 40 procent.

Het is verstandig om gebruik te maken van alle informatie die Google Analytics te bieden heeft, want dat geeft inzicht en kan aanleiding zijn verbeteringen aan te brengen.
Reactie plaatsen