Broken links

Broken links is de Engelse term voor gebroken links en hebben betrekking op de interne link structuur of op uitgaande links. Meerdere links op een website die niet goed werken kunnen een negatieve invloed hebben op de zoekmachine optimalisatie.

De spiders van Google volgen namelijk de link structuur en als er een probleem is met een link doordat deze geen verwijzing biedt, dan kan de robot zijn werk verder niet doen en wordt de website verlaten.

Oorzaken voor gebroken links

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor het ontstaan van broken links. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren op het moment dat een website een pagina verwijderd wordt of door een foutieve invoering van een url. Ook het aanpassen van een url zonder een redirect kan leiden tot een gebroken link.

Als bezoekers op een website komen en een link willen volgen die gebroken is, dan zal er een pagina verschijnen met daarop de melding 404 error. Als er te veel van deze links bestaan, dan zal de bezoeker sneller de website verlaten.

Opsporen en herstellen

De oorzaken kunnen uiteraard aangepakt worden om internet links of uitgaande links te herstellen. Daarvoor kan er gebruik worden gemaakt van Google webmaster tools. Er is namelijk een overzicht beschikbaar met zogenoemde crawlfouten. Een robot die zonder succes een van de broken links wil volgen registreert een crawlfout.

De crawlfouten zijn te vinden via ‘Crawlen’ dat in het programma van Google webmaster tools beschikbaar is. Het is dan mogelijk om alle links die gebroken zijn op te sporen en te herstellen.

Dat kan bijvoorbeeld door te redirecten met een 301, waarna de oude url wordt doorgezonden naar een nieuw opgegeven url. In elk geval is het aan te raden om de website regelmatig op crawlfouten te controleren en waar nodig te herstellen om gebroken links zoveel mogelijk te voorkomen.
Reactie plaatsen