Canonical URL

Een canonical URL heeft betrekking op het instellen van een voorkeursdomein waarmee duplicate content wordt voorkomen. Dat is vooral belangrijk bij contentmanagement en bij online winkelsystemen waar producten bijvoorbeeld vaker op verschillende pagina’s, maar in een andere volgorde worden getoond.

Canonieke URL meegeven aan een pagina

Het is van belang om bij pagina’s die eenzelfde inhoud hebben een canonieke URL mee te geven aan een pagina. Dat is namelijk van belang om te voorkomen dat Google oordeelt dat er sprake is van gelijke inhoud.

Duplicate content wordt door Google niet gewaardeerd en als daar sprake van is, dan kan dat een negatief effect hebben op de zoekmachine optimalisatie. Er kan met het geven van een canonical URL aan een pagina aan Google aangetoond worden, dat er sprake is van een bewuste kopie.

De beschrijving van de betreffende url is Rel=´´Canonical´´ die opgenomen kan worden in het headdeel van de webpagina die naar de originele pagina verwijst. In de zoekresultaten van Google zal dan de canonieke url vertoond worden en zal er geen probleem ontstaan met betrekking tot duplicate content.

Verschil met redirects

De rel=canonical kan worden gebruikt als het belangrijk is dat pagina´s met dezelfde inhoud blijven bestaan, maar er slechts één van in de zoekresultaten moet worden vertoond.

Indien er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van een 301 redirect, dan wordt de bezoeker rechtstreeks naar de canonical URL gebracht en dat is bij de toepassing van de tag niet het geval.

De keuze voor redirects kan worden gemaakt als het de voorkeur krijgt om twee pagina´s te consolideren en de kopieën weg wilt hebben. Indien beide webpagina´s voor bezoekers toegankelijk moeten blijven voor bezoekers, dan kan de keuze voor de tag worden gebruikt.
Reactie plaatsen