CSS

CSS is de afkorting voor cascading style sheets en heeft betrekking op de opmaak, waarbij de vormgeving van de webpagina losgekoppeld kan worden de daadwerkelijke inhoud.

De stylesheets zijn namelijk ontwikkeld om de scheiding tussen presentatie en structuur aan te kunnen geven. De presentie krijgt vorm aan de hand van vastgelegde stijlen in stylesheets en HTML zorgt ervoor dat het document structuur krijgt.

Taal van stylesheets

De stylesheets worden in een bepaald taal gemaakt en deze taal heet CCS ofwel zoals gezegd cascading style sheets. Deze taal is als standaard vastgelegd door het World Wide Web Consortium. Er kunnen verschillende stijlen gedefinieerd worden voor de opmaak van een HTML-document.

Zo kunnen er onder meer stijlen worden gedefinieerd voor het lettertype, stijl van de letters, kleur en bijvoorbeeld voor de weergave van lijsten. Ook de breedte en hoogte van elementen kunnen gedefinieerd worden.

Er zijn meerdere voordelen verbonden aan het toepassen van CSS voor SEO. De pagina’s worden als het ware ‘lichter’ gemaakt en het gebruik van tags maakt het voor de robots gemakkelijker om de inhoud te bepalen.

Heading tags

Bij het toepassen van cascading style sheets is het mogelijk om dat in een HTML-document te definiëren, maar er kan ook een keuze worden gemaakt om het op te slaan in een bestand. Het bestand kan vervolgens gekoppeld worden met heading tags of direct ingevoerd worden in een tag.

Het is altijd wel belangrijk om te zorgen dat er sprake is van een schone website code. Dat is namelijk niet alleen beter voor de zoekmachine optimalisatie, maar heeft ook invloed op de laadtijd en de website snelheid.

De vormgeving van alle elementen op een website kunnen met CSS worden bepaald, waarbij het element met een HTML-tag gedefinieerd wordt. Als er geen stylesheet aan een document wordt toegevoegd, dan zal iedere webbrowser de vormgeving bepalen van de elementen door middel van een ingebouwde stylesheet.
Reactie plaatsen