Duplicate content

Met duplicate content wordt dubbele inhoud bedoeld die nagenoeg hetzelfde is en op meerdere webpagina´s of websites is te vinden. Het komt vooral bij webwinkels vaak voor dat producten worden aangeboden met bijvoorbeeld een standaard omschrijving die van de fabrikant afkomstig is.

Er kunnen meerdere websites zijn die dezelfde productomschrijving van de fabrikant gebruiken, zodat de tekst door Google niet als uniek wordt beschouwd. Dat is nadelig voor de zoekmachine optimalisatie. Ook op de eigen website kan er dubbele inhoud aanwezig zijn, maar daar is een oplossing voor beschikbaar. 

Canonical url als oplossing

Om duplicate content op de eigen website te voorkomen, kan gebruik worden gemaakt van de toepassing van een canonieke url. De code daarvoor is rel=´´canonical´´. Deze kan ingevoerd worden op het moment dat in een webwinkel producten bijvoorbeeld vaker voorkomen.

Het veranderen van de url zorgt ervoor dat Google de webpagina´s dan niet als dubbele inhoud beschouwd. De oorspronkelijke pagina zal dan door de robots van Google als uniek worden gezien.

Overigens kunnen er ook redirects toegepast worden om bezoekers van een oude url door te verwijzen naar een nieuwe url. Dat kan bijvoorbeeld via een 301 redirect, waarbij de robots van Google deze instructie eveneens zullen volgen. Twee pagina´s met dezelfde inhoud worden op deze wijze samengevoegd tot één versie.

Uniek en waardevolle inhoud

Dubbele inhoud wordt door Google niet gewaardeerd. Wat wel gewaardeerd wordt, is het aanbieden van originele en waardevolle inhoud. Het is aan te raden om regelmatig verse content toe te voegen aan de website of webwinkel die uniek is.

Het is overigens niet toegestaan om teksten van andere websites over te nemen zonder dat daarvoor toestemming is verleend. Dat kan bovendien ook een negatieve invloed hebben op de positie van de website in de zoekmachine.

Het is uiteraard vervelend als unieke inhoud van de eigen website door een ander wordt gepubliceerd. Dat kan gecontroleerd worden door bijvoorbeeld van Copyscape gebruik te maken,
Reactie plaatsen