Externe links

Externe links zijn backlinks die vanaf de ene website naar een andere website leiden. Google beoordeelt deze links op basis van de kwaliteit en inkomende links krijgen een hogere beoordeling als deze op een natuurlijke wijze zijn ontstaan. Bij het toekennen van een bepaalde waarde aan een webpagina wordt ook naar de pagerank gekeken.

Er kan ook vanaf de eigen website naar een andere website een link ontstaan, waarbij er eveneens sprake is van backlinks. Er kan zowel bij uitgaande als inkomende links aandacht worden besteed aan de anker tekst. Daarbij worden belangrijke zoekwoorden opgenomen in de tekstlink om de relevantie van de verwijzing aan te tonen. 

Off page optimalisatie

Bij off page optimalisatie kunnen externe links eveneens een rol spelen. Bij on page optimalisatie wordt er vooral aandacht aan de eigen webpagina’s besteed qua opbouw en structuur en het gebruiken van bijvoorbeeld een title tag.

Het verkrijgen van externe links is een belangrijk deel van off page optimalisatie, maar niet alle links hebben evenveel waarde. Natuurlijk links hebben wel veel waarde en zeker als deze geplaatst zijn op een voor de website relevante pagina.

Het heeft bijvoorbeeld ook minder waarde als een aantal externe links van hetzelfde ip-adres komen. Het is voor SEO gunstiger als er vier kwalitatieve links komen van verschillende ip-adressen.

Externe links controleren

Op de eigen website kunnen er uitgaande links worden opgenomen. Het is echter belangrijk om deze links met enige regelmaat te controleren om te kijken of de verwijzing nog correct is.

Voor links die door derden op een website geplaatst kunnen worden, geldt dat de keuze gemaakt kan worden tussen dofollow of nofollow. Bij dofollow wordt aan Google als het ware de opdracht gegeven om de link te volgen en bij nofollow geldt het tegenovergestelde.

Externe links zijn een krachtig instrument die een website een hogere waarde kunnen geven en dat is weer positief voor de zoekmachine optimalisatie.
Reactie plaatsen