Google algoritme

Het Google algoritme is een formule van de zoekgigant die gebruikt worden om een waarde toe te kennen aan websites. Dat wordt gedaan op basis van allerlei verschillende aspecten.

Ieder jaar weer wordt het algoritme aangepast en zijn er Google updates die weer tot een andere waardering van websites leiden. Er zijn in het verleden meerdere belangrijke updates geweest, zoals Panda, Penguin en Hummingbird die elk weer een eigen invloed hadden op de ranking factoren.

Google updates zijn verschillend van aard en richten zich op uiteenlopende doelen. Google Panda is bijvoorbeeld een aanpassing geweest in het algoritme met als doel om webpagina’s met weinig content te vinden. Deze update heeft tot gevolg gehad dat webpagina’s met weinig waardevolle content uit de zoekresultaten werden gehaald.

Waarde van de pagerank

Het Google algoritme heeft een directe invloed op de pagerank. Dat is de waarde die wordt toegekend aan een website. De waarde van websites wordt hierbij toegekend aan de hand van het aantal links die door andere websites worden gegeven.

Er wordt daarbij ook gekeken naar de waarde van de inkomende link. Een verwijzing via een inkomende link kan gezien worden als een uitgebrachte stem. Een website kan ingeschaald worden met een pagerank op een schaal van 0 tot 10.

Waarom is het algoritme zo belangrijk?

Het algoritme dat Google toepast is van belang doordat een website, die door de zoekmachine waardevol wordt beschouwd een hogere positie in de zoekresultaten krijgt.

Er wordt daarbij van verschillende algoritmes gebruik gemaakt, zodat een website op basis van verschillende aspecten een waarde toegekend kan krijgen. Dat bepaalt dan vervolgens de positie in de zoekmachine.

Als een gebruiker een bepaald zoekwoord in het zoekveld van Google invult, dan worden de waardevolle websites als eerste getoond. Het is op het gebied van zoekmachine optimalisatie dan ook zeker belangrijk om rekening te houden met de wijze waarop Google aan websites een waarde toekent.

Er zijn in totaal meer dan tweehonderd Google algoritmes die gebruikt worden om de ranking van webpagina’s in de zoekresultaten te bepalen. De algoritmes zijn aan verandering onderhevig, waarbij updates weer kunnen leiden tot het aanpassen van de strategie voor zoekmachine optimalisatie.
Reactie plaatsen