Grey hat SEO

Grey hat SEO heeft betrekking op technieken die toegepast worden om de zoekmachine te beïnvloeden. Bij de toepassing van white hat SEO wordt voldaan de richtlijnen van Google en bij black hat SEO wordt er juist niet voldaan aan de richtlijnen.

Het grijze gebied daartussen, waarin technieken voor de zoekmachine optimalisatie worden gebruikt, is niet het meest optimaal.

Verschillende vormen van grey hat technieken

Er zijn verschillende vormen van grey hat SEO technieken die toegepast kunnen worden om de zoekmachine optimalisatie te beïnvloeden. Een voorbeeld daarvan is artikel spinning. Een artikel wordt dan gespind met software, zodat het net lijkt alsof de inhoud uniek is. Er is dan echter slechts sprake van het anders verwoorden van de inhoud.

Naast artikel spinning geldt dat het kopiëren van content van andere websites ook onder het grijze gebied valt, maar eerder naar black hat SEO toe zal neigen. Overigens is het in bepaalde situaties wel toegestaan om content over te nemen, bijvoorbeeld met toestemming van de eigenaar of als er automatisch nieuwsberichten worden verzameld.

Onnatuurlijke link building

Onnatuurlijke link building kan ook gezien worden als grey hat SEO. Er kan bij deze vorm gedacht worden aan het plaatsen van links op linkfarms op links toevoegen op websites die niet relevant zijn en geen enkele kwalitatieve waarde kennen.

Ook het linken, waarbij er steeds vanaf verschillende websites in het bezit van dezelfde eigenaar naar één website wordt verwezen, kan gezien worden als een techniek die zich in het grijze gebied bevindt.

Google beoordeelt websites op basis van de zoekmachine optimalisatie, waarbij er aan de richtlijnen wordt voldaan. Als deze richtlijnen niet of niet volledig worden gevolgd, zal dat uiteindelijk minder succes opleveren voor de site in de resultaten van de zoekmachine.
Reactie plaatsen