Heatmap

Een heatmap is een visuele weergave van het kijk- en klikgedrag van bezoekers op een website. Er wordt met dit instrument op een overzichtelijke manier inzicht gekregen of de indeling van een website bijvoorbeeld optimaal is of nog verbeterd kan worden.

Testen en meten

Het instrument biedt mogelijkheden om de indeling van een website te testen om zo de layout perfect af te stemmen op de wensen van de doelgroep. Zo kan bijvoorbeeld met de tool aan de hand van de rode zone voor een link, logo of afbeelding vastgesteld worden dat er veel bezoekers naar kijken of op klikken. Een blauwe zone duidt dan weer aan dat er minder bezoekers naar kijken of op klikken.

De gebruiksvriendelijkheid van de website kan op een gemakkelijke manier met het gebruik van een heatmap worden onderzocht. De website kan aangepast worden, zodat de conversie kan worden verhoogd. Ook webwinkels kunnen hun voordeel ermee doen. Bijvoorbeeld door te ontdekken waar de meeste interesse van bezoekers naar uitgaat.

Menselijk oog

Het instrument kan door de visuele weergave van zones in kleuren laten zien waar het menselijk oog naar kijkt bij het bezoeken van een webpagina. Het blijkt dat bezoekers het meeste aandacht schenken aan de linkerbovenhoek van een wegpagina. Als advertenties dan aan de rechterkant geplaatst worden, wordt daar minder naar gekeken.

Het is belangrijk om de aandacht van de bezoekers te trekken en dat kan onder meer door contrastzones op de webpagina aan te brengen. Een donkere tekst valt bijvoorbeeld meer op als er sprake is van een witte achtergrond.

Er zijn online verschillende tools gratis of tegen betaling beschikbaar. Google Analytics kent ook een dergelijke tool om inzicht te geven, maar kan niet vergeleken worden met een echte heatmap.
Reactie plaatsen