Interne links

Interne links vormen een onderdeel van onpage SEO en dragen dan ook bij aan de zoekmachine optimalisatie van de website. De interne linkstructuur met een goede ankertekst maken het voor de spiders van de zoekmachine gemakkelijk om de pagina’s te vinden. Er wordt daarmee duidelijkheid geboden over de structuur van de website.

Uiteraard is het voor de optimalisatie van belang dat er geen broken links moeten zijn, want die kunnen niet gevolgd worden. Het is dan ook zeker aan te raden om de links regelmatig te controleren en dat is uiteraard ook van toepassing op externe links.

Navigeren op de website

Interne links zijn niet alleen goed voor SEO, maar bieden ook duidelijkheid aan bezoekers. Het navigeren wordt zo gemakkelijker doordat er verwezen wordt naar een andere webpagina waar uitgebreidere informatie te vinden is.

Hetzelfde effect wordt gecreëerd met de toepassing van breadcrumbs met een duidelijke structuur vanaf de homepage naar categorieën naar subonderwerpen. Een dergelijke structuur is handig als de website veel informatie op een groot aantal verschillende pagina’s bevat.

Interne link optimalisatie

Bij het toepassen van een interne linkstructuur wordt uiteraard aangeraden om iedere webpagina te optimaliseren. Dat betekent dat er ook bij iedere pagina aandacht kan worden besteed aan de ankertekst voor de link. Daarnaast kan ook een title tag toegevoegd worden, waarbij een venstertje verschijnt als er met de muis over de link wordt gegaan.

Alle interne links en iedere externe link kunnen van een passende ankertekst voorzien worden, waarin het zoekwoord is verwerkt. Dat zorgt voor duidelijkheid bij de bezoeker, maar informeert tevens de spiders van Google over de inhoud van de webpagina waarnaar wordt verwezen.
Reactie plaatsen