Keyword density

De keyword density heeft betrekking op hoe vaak een zoekwoord in een tekst terugkomt op een webpagina en wordt uitgedrukt in een percentage. Het begrip kan vertaald worden tot de term zoekwoord dichtheid.

In het verleden was er veel aandacht voor het vaak laten terugkomen in een tekst van het belangrijkste zoekwoord. Dat was namelijk van belang voor de zoekmachine optimalisatie Het belangrijkste zoekwoord kan vastgesteld worden aan de hand van een zoekwoorden onderzoek.

Opbouw en structuur van de tekst

Keyword density is tegenwoordig minder belangrijk dan voorheen. De zoekmachine bepaalt de inhoud van een tekst namelijk ook op andere manieren dan alleen te kijken hoe vaak een woord in de tekst voorkomt.

De strategische positie van zoekwoorden en de opbouw en structuur van een tekst zijn tegenwoordig belangrijke aspecten. Zo wordt aangeraden om in ieder geval in de titel en in een subkop het relevante keyword op te nemen. Ook het opnemen van het zoekwoord in het begin van de tekst, in het midden en op het eind wordt aangeraden.

Het werken met een pakkende titel en subkopjes met het zoekwoord erin verwerkt, is goed voor de zoekmachine optimalisatie en voor bezoekers die de tekst snel willen scannen.

Waardevolle inhoud voor bezoekers

Het is niet meer aan te raden om aan keyword stuffing te doen, waarbij het zoekwoord te vaak in een tekst voorkomt. Het is voor bezoekers namelijk minder prettig om een tekst die volstaat met hetzelfde keyword te lezen. Google hecht waarde aan de inhoud die aan bezoekers geboden wordt en zal onder meer kijken naar het aantal natuurlijke links dat is ontstaan door het delen van de inhoud.

Uiteraard is het wel van belang om het zoekwoord in de tekst op te nemen en dat in een natuurlijk verloop te doen, zodat er niet standaard met een percentage keyword density rekening hoeft te worden gehouden.
Reactie plaatsen