Link farm

Een link farm is een website die vol staat met links naar andere websites. In het verleden werd er massaal gebruik gemaakt van dergelijke websites om via directories op zoek te gaan naar relevante websites. Met de komst van de zoekmachines werd er steeds minder gebruik van gemaakt, maar toch zijn er nog talloze van dergelijke sites te vinden.

Tegenwoordig worden websites die alleen maar vol links staan met als doel om hoog in de zoekmachine te scoren niet gewaardeerd door Google. Het creëren van dergelijke websites die naar een bepaalde website linken wordt zelfs als een vorm van black hat seo gezien.

Geen natuurlijke links

Een link farm vormt geen website waarop links terechtkomen die op natuurlijke wijze zijn ontstaan. Het is dan ook geen aan te raden manier om aan link building te doen. Het plaatsen van een link op een website met alleen maar links is voor Google niet waardevol.

Een website met alleen maar links wordt namelijk niet als een autoriteit beschouwd door Google en het plaatsen van links op die sites zal dan ook geen positieve bijdrage leveren aan de zoekmachine optimalisatie.

Bovendien zijn linkfarms doorgaans verbonden met mogelijk wel honderden andere linkpagina’s die over een slechte kwaliteit beschikken. Er kan in dat opzicht in korte tijd wel een enorme boost ontstaan van links, maar daaraan wordt geen kwaliteit toegekend. 

Alternatieve opties

In plaats van gebruik te maken van een link farm, kan de aandacht beter gericht worden op technieken die wel bevorderend werken voor de zoekmachine optimalisatie. Het natuurlijk laten linken wordt door Google bijvoorbeeld als waardevol beschouwd.

Overigens wordt er aan in-text links steeds meer waarde toegekend. Deze links in een relevante tekst worden door Google als waardevol beschouwd. Losse links zonder enige content zijn in dat opzicht minder waardevol.
Reactie plaatsen