Redirects

Bij het gebruikmaken van redirects is er sprake van een doorverwijzing van de ene webpagina naar de andere webpagina. Deze verwijzingen worden ingezet om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten.

De gebruiksvriendelijkheid wordt bijvoorbeeld vergroot als een domeinnaam een lange url bevat, waarin veel eens foutjes worden gemaakt door gebruikers als de link gezocht wordt in de zoekmachine.

Pagina of domein redirecten

De redirects kunnen zowel betrekking hebben op het verwijzen van een webpagina of een domein. De standaard verwijzing die gebruikt wordt is de 301 redirect, waarbij er sprake is van een permanente verwijzing naar een andere webpagina. Dat wordt bijvoorbeeld toegepast voor een 404 redirect, waarbij er een error op de eerste pagina wordt gegeven.

Tijdelijke verwijzing

Er kan in plaats van een permanente verwijzing ook sprake zijn van een tijdelijke verwijzing in de vorm van een 302 redirect. De opgevraagde pagina is dan tijdelijk opgeheven of verplaatst.

Naast de genoemde redirects kan er ook nog sprake zijn van twee webpagina’s die dezelfde inhoud hebben en daarom niet beiden door de robots van Google geïndexeerd moeten worden in verband met duplicate content.

In dat geval kan er een canonical url worden gebruikt. De url kan dan in de heading worden opgenomen om te verwijzen naar de originele pagina. Op die manier zal de canonical url de enige url zijn die door Google in de index wordt opgenomen en getoond wordt in de zoekresultaten.

Overigens bestaat er naast de genoemde redirects ook nog een frame redirect. Daarbij is er ook sprake van een verwijzing, maar wordt de nieuwe domeinnaam waarnaar verwezen wordt niet zichtbaar in de adresbalk.
Reactie plaatsen