Rich snippets

Rich snippets zijn gegevens die betrekking hebben op een specifieke inhoud en in het kort worden weergegeven in de zoekresultaten van Google. Er wordt door de zoekmachine voor verschillende inhoudstypen ondersteuning geboden.

Ondersteuning voor diverse inhoudstypen

Google biedt ondersteuning op het gebied van rich snippets voor onder meer recensies, producten, personen, bedrijven, recepten, evenementen en muziek. De recensies zijn in de resultaten te herkennen aan sterretjes en voor evenementen geldt bijvoorbeeld dat een datum, tijd en locatie kan worden vermeld.

Het biedt voordeel voor de zoekmachine optimalisatie om er gebruik van te maken. Het is tevens handig voor de gebruikers van de zoekmachine, want de beknopte informatie kan net het onderscheid maken om wel of niet de website te bezoeken.

Het sluit ook goed aan bij het semantisch zoeken, waarbij er heel gericht antwoord gegeven wordt op een zoekvraag van een gebruiker van de zoekmachine. Er wordt aangeraden om microdata te gebruiken, waarvoor een beperkte kennis van HTML wordt aanbevolen.

Markeringsindeling gebruiken

Microdata worden aanbevolen door Google, maar er worden ook andere indelingen geaccepteerd. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om RDFa als indeling te gebruiken voor het markeren van gegevens.

Het verdient aanbeveling om de gestructureerde gegevens te testen, zodat Google in de gelegenheid wordt gesteld om de gegevens die gemarkeerd zijn te herkennen en te indexeren voor de zoekmachine.

Voor het testen van de gestructureerde gegevens kan er gebruik worden gemaakt van een rich snippets tool. Na de test wordt meteen duidelijk op welke manier de rich snippets zichtbaar kunnen zijn in de zoekresultaten van Google.
Reactie plaatsen