Schema.org

Schema.org is tot stand gekomen door een samenwerking van Google, Yahoo en Microsoft. Het doel ervan is via een gestructureerd schema gegevensmarkering toe te passen die door de grote zoekmachines wordt ondersteund.

Betere interpretatie webpagina

Door van markeringen gebruik te maken, zoals via RDFa worden het voor de zoekmachines gemakkelijker gemaakt om van de inhoud van de webpagina een betere interpretatie te krijgen en daardoor betere resultaten in de zoekmachine weer te geven. Bijvoorbeeld in de vorm van rich snippets via schema markup, waarin beknopte informatie wordt getoond bij de resultaten van de zoekmachine.

Door van Schema.org gebruik te maken is het voor webmasters simpeler om een schema te selecteren die voor de markering van gegevens gebruikt kan worden. Er wordt net als bij RDFa gebruik gemaakt van microdata voor markeringsindeling.

Betere zoekresultaten

Het gebruik van een schema markup kan leiden tot betere zoekresultaten, waarbij via Schema.org gebruik kan worden gemaakt van een centrale locatie. Daar kan uitgebreide informatie worden verkregen over markeringen en onderwerp typen.

De kwaliteit van de zoekresultaten wordt vergroot en bovendien kan er ten aanzien va de zoekmachine optimalisatie voordeel mee worden behaald. De gebruikers van de zoekmachine krijgen door de markeringen resultaten voorgeschoteld die goed aansluiten op de zoekopdracht.

In het verlengde daarvan is een rol weggelegd voor het semantisch zoeken, waarbij vooral getracht wordt om antwoord te geven op een vraag die door de gebruikers via de zoekmachine is gesteld. Daarbij wordt een ideale aansluiting gevonden bij de vraag als het resultaat het antwoord vertoont. Momenteel worden nog zoekwoorden ingevuld waarop een lijst met resultaten wordt getoond.
Reactie plaatsen