5 interessante social media onderzoeken

5 interessante social media onderzoeken

5 interessante social media onderzoeken geven je een goede indruk over het effect van het inzetten van deze kanalen. Hieronder hebben we de belangrijkste conclusies van de onderzoeken beschreven

Pondres Social Media Onderzoek

Pondres heeft een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van social media binnen het bedrijfsleven in Nederland. Uit het onderzoek is gebleken dat de inzet van social mediakanalen nog altijd groeit binnen het bedrijfsleven. In 2013 zet 69 procent van de bedrijven in op deze kanalen.

Opvallend is dat de kleinere bedrijven in verhouding tot de middelgrote en grote bedrijven in dat opzicht met 65 procent achterblijven. Het gehele Pondres rapport kunt u downloaden.

Social Media Monitor Onderzoek

Het SMM Onderzoek wordt elk jaar uitgevoerd door Social Embassy en richt zich op de inzet van social media door de adverteerders in de top honderd met een indeling op grond van de bestedingen in Nederland.

De relatie tussen mens en merk de rol van invloed van sociale netwerken is onderzocht en daaruit is naar voren gekomen dat 92 procent van de belangrijkste merken hun klanten benaderen via social mediakanalen.

De benadering vindt op verschillende manieren plaats, zoals door adverteren en service te bieden. Een nieuwe trend lijkt zich te richten op content marketing.

Onderzoek van Newcom Research & Consultancy

Het grootschalige onderzoek van Newcom Research & Consultancy wijst uit dat social mediakanalen in het dagelijks leven van consumenten als normaal worden beschouwd om te gebruiken.

Opvallend is dat de groei van het gebruik van Facebook enigszins aan het afvlakken is en dat de consumenten die Twitteren een van de meest actieve gebruikers zijn van social mediakanalen.

Overigens zijn in Nederland YouTube en Facebook de grootste platformen en is er sprake van een sterke groei in het gebruik van Linkedln.

In Nederland kent Facebook bijna acht miljoen gebruikers en daarvan zijn er vijf miljoen elke dag actief op het sociale netwerk.

Onderzoek KPMG

KPMG heeft een onderzoek uitgevoerd op het gebied van de inzet van social media met als uitkomst dat organisaties in Nederland nog aan het pionieren zijn met betrekking tot de inzet van social mediakanalen.

De consumenten maken massaal gebruik van sociale netwerken, maar een groot deel van het bedrijfsleven is wat dat betreft nog afwachtend.

Opvallend is dat er bij veel bedrijven nog geen sprake is van een bedrijfsmatige toepassing van activiteiten op sociale netwerken.

De bedrijfsmatige toepassing zou bij veel organisaties in Nederland volgens het onderzoek van KPMG ontbreken doordat de relevantie ervan onvoldoende op waarde wordt geschat. Lees de opmerkelijke resultaten van het gehele social media onderzoek.

Business Buyer Insights

TNS NIPO heeft in samenwerking met SpotONvision een onderzoek uitgevoerd met betrekking tot het gebruik van social media door zakelijke kopers.

Uit het onderzoek blijkt dat de zakelijke kopers nog altijd weinig gebruikmaken van social mediakanalen.

De resultaten van het onderzoek wijzen namelijk uit dat slechts 11 procent van de respondenten Twitter gebruikt en dat 12 procent van de deelnemers aan het onderzoek laat weten actief te zijn op Facebook. Op LinkedIn is 17 procent van de respondenten actief.

De bovenstaande 5 social media onderzoeken zijn hier beknopt toegelicht, maar je kunt meer inzicht krijgen in de resultaten door de volledige onderzoeken door te nemen.
Reactie plaatsen